La comarca del Tarragonès

 

Tarragonès

El Tarragonès està situat en el curs inferior dels rius Francolí i Gaià. Els seus 60 km de costa, amb platges de gran qualitat, juntament amb el clima benigne i poc plujós, fan del Tarragonès un lloc de gran interès per als visitants. Tarragona, la capital de la comarca, compta amb un extens i ric patrimoni romà; un acollidor casc antic; el Serrallo, un originari barri marítim, i el Balcó del Mediterrani, un mirador amb espectaculars vistes al mar. Les activitats econòmiques se centren al voltant del turisme i la indústria petroquímica, la més representativa de la comarca.

Comarca Tarragonès
Situacio Tarragonès

Situació i presentació

El Tarragonès constitueix una de les tres comarques administratives en què es troba dividida la comarca natural del Camp de Tarragona. La capital és Tarragona. Amb una extensió de 318,86 km2, és la més petita d’aquestes tres comarques. Situada al NE de la plana, té la forma aproximada d’un ...

Població Tarragonès

La població

El Tarragonès fou una zona força poblada durant l’època romana a causa sobretot de la presència de la ciutat de Tàrraco. La romanització s’estengué per una bona part del territori comarcal, com ho proven les restes romanes que s’han trobat a diversos indrets. Posteriorment, Tàrraco sofrí diverses ...

L’economia

economia Tarragonès

L’activitat agrària té una importància molt reduïda al Tarragonès i, a més, retrocedeix des de fa anys. La comarca presenta un relleu força trencat i, per tant, és poc apte per a la instal·lació agrícola. De l’altra, les terres de la façana costanera i de la vall del Francolí són ocupades, en part ...

Cultura Tarragonès

La Cultura

La ciutat de Tarragona aplega el major nombre d’entitats culturals, entre les quals destaquen el Centre d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1952) i la Societat Arqueològica Tarraconense (1844), l’entitat amb més solera. Entre els altres centres que configuren la cultura de la resta ...

historia Tarragonès

La història

El poblament prehistòric al Tarragonès no és tan ben documentat com el de la resta del Camp de Tarragona, però les troballes fins ara localitzades permeten de suposar que seguí el mateix procés general. Confirmen aquesta hipòtesi els jaciments de Salou (Pla del Maset), de Constantí (les Gavarres) i també les coves ...