La història al Montsià

 

Història

Història Montsià

El poblament ibèric de les comarques del Baix Ebre i el Montsià és poc conegut, però encara ho és menys la romanització i el món romà d’aquestes terres. Les dades trameses per les fonts literàries són molt escasses i gairebé totes fan referència a Tortosa.Tota aquesta informació queda, en certa manera, confirmada pel lot epigràfic repartit per diferents indrets de Tortosa i que aplegava unes 25 làpides amb inscripcions llatines, algunes de les quals molt fragmentades.

Com a complement de l’epigrafia hi ha també les dades aportades per la numismàtica. Si l’estudi de les fonts, l’epigrafia i la numismàtica encara no ha estat aprofundit, cal remarcar que la recerca arqueològica sobre jaciments romans en aquestes comarques tot just comença.

Font: Enciclopèdia catalana

Situació

situació Montsià

La comarca del Montsià, situada a l’extrem meridional de Catalunya, té una extensió de 735,37 km2. Al N confronta amb la comarca del Baix Ebre, al NW amb el Matarranya, comarca que administrativament pertany a l’Aragó, al S amb el Baix Maestrat, del País Valencià, i a l’E amb la mar Mediterrània....

Població

Població Montsià

El Montsià és una comarca poblada des de temps prehistòrics. Els enterraments i la ceràmica del neolític trobada a les necròpolis de Masdenverge o d’Amposta (pla d’Empúries, el Molinàs i la Carrova), els aixovars de l’edat dels metalls d’Amposta —cova del Calvari—, i els jaciments i poblats ibèrics d’Alcanar —la moleta del Remei— o Ulldecona —la Ferradura— en són uns pocs exemples. ...

Economia

Economia Montsià

Fins al final del segle XIX els conreus predominants a la comarca del Montsià foren els típics d’una economia de subsistència. Això no obstant, l’olivera i la vinya tingueren un paper destacat. Els oliverars de la comarca, d’implantació segurament ibera, afavorits pels romans i multiplicats pels àrabs, experimentaren un gran impuls al segle XVIII. ...

Cultura

Cultura Montsià

Bona part de les activitats culturals que es desenvolupen a la comarca són organitzades per les diverses institucions i associacions culturals i cíviques que hi ha a la comarca, com els casals culturals i de joventut, i fins i tot les llars de jubilats. ...