L'economia al Montsià

 

Economia

Economia Montsià

Fins al final del segle XIX els conreus predominants a la comarca del Montsià foren els típics d’una economia de subsistència. Això no obstant, l’olivera i la vinya tingueren un paper destacat. Els oliverars de la comarca, d’implantació segurament ibera, afavorits pels romans i multiplicats pels àrabs, experimentaren un gran impuls al segle XVIII. Juntament amb l’olivera i també des de la segona meitat del segle XVIII, l’ametller i el garrofer anaren guanyant a poc a poc terreny a l’erm, pujant fins i tot a les serres i entrant en llocs que després es van deixar per poc rendibles. Al final del segle XIX es va desenvolupar un important mercat d’oli centrat a Tortosa, que també s’exportava. La vinya assolí una relativa importància en pobles com Ulldecona, Godall, la Galera o Freginals. A Ulldecona es produïen vins negres d’alta qualitat. Malgrat que els conreus de secà havien dominat sempre sobre els de regadiu, petites hortes, d’extensió reduïda i regades per sínies, eren presents pertot arreu.

Les superfícies dedicades al conreu van augmentar significativament al llarg dels primers seixanta anys del segle XX. Segons les dades fornides per Josep Iglésies es passà de les 28 562 ha el 1900 a 39 599 ha el 1963, és a dir, de quasi un 44% de la superfície total a un 60,5%. Posteriorment, la tendència general de les terres llaurades va ser la disminució. Vers finals del segle XX es conreava al voltant de la meitat del territori comarcal.

Font: Enciclopèdia catalana

Situació

situació Montsià

La comarca del Montsià, situada a l’extrem meridional de Catalunya, té una extensió de 735,37 km2. Al N confronta amb la comarca del Baix Ebre, al NW amb el Matarranya, comarca que administrativament pertany a l’Aragó, al S amb el Baix Maestrat, del País Valencià, i a l’E amb la mar Mediterrània....

Població

Població Montsià

El Montsià és una comarca poblada des de temps prehistòrics. Els enterraments i la ceràmica del neolític trobada a les necròpolis de Masdenverge o d’Amposta (pla d’Empúries, el Molinàs i la Carrova), els aixovars de l’edat dels metalls d’Amposta —cova del Calvari—, i els jaciments i poblats ibèrics d’Alcanar —la moleta del Remei— o Ulldecona —la Ferradura— en són uns pocs exemples. ...

Cultura

situació Montsià

Bona part de les activitats culturals que es desenvolupen a la comarca són organitzades per les diverses institucions i associacions culturals i cíviques que hi ha a la comarca, com els casals culturals i de joventut, i fins i tot les llars de jubilats. ...

Història

situació Montsià

Durant mil·lennis, l’Ebre no solament ha estat una font de riquesa per a la vida de l’home sinó que també ha representat una important via de circulació de pobles i cultures, els vestigis dels quals encara avui es troben repartits a banda i banda de riu. ...