Comarca de la Conca de Barbera

 

Conca de Barberà

La comarca de la Conca de Barberà és una comarca de Catalunya situada al nord de la província de Tarragona. La formen 22 municipis, que inclouen 56 nuclis de població, distribuïts bàsicament en tres unitats fisiogràfiques ben definides: la Conca, la Baixa Segarra i les muntanyes de Prades. La comarca és una cruïlla de camins entre les terres de Tarragona, de Lleida i de Barcelona amb Santa Coloma de Queralt com a nucli de referència.

Comarca Conca de Barberà
Situacio Conca de Barberà

Situació i presentació

La Conca de Barberà, amb una extensió de 650,24 km2 que correspon a 22 municipis, és situada entre la Serralada Prelitoral i els altiplans segarrencs. Geològicament pertany a la Depressió Central Catalana, però hidrogràficament la majoria del seu territori correspon als rius ...

poblacio Conca de Barberà

La població

La Conca de Barberà forma part de les terres rurals i interiors de Catalunya, les quals, durant la segona meitat del segle XX han mostrat, a grans trets i fins a la dècada del 1990, una evolució demogràfica negativa, a conseqüència d’un despoblament molt intens. ...

L’economia

economia Conca de Barberà

La Conca de Barberà ha estat tradicionalment una comarca eminentment agrícola, i malgrat la pèrdua de població activa que ha experimentat el sector agrari des dels anys setanta, encara constitueix una activitat productiva bàsica. ...

cultura Conca de Barberà

La Cultura

L’oferta de serveis culturals és força elevada a la comarca tenint en compte la seva poca importància demogràfica; de tota manera, són els municipis més grans de la comarca els que concentren el major nombre d’aquests equipaments. ...

historia Conca de Barberà

La història

Tot i que la presència de l’home en el quaternari és difícil de demostrar pel fet que els possibles assentaments a les terrasses al·luvials han estat desfets pels conreus, a la Conca de Barberà s’han trobat materials en diversos indrets. Del neolític hi ha els jaciments dels sepulcres de fossa de Conesa, ...