Comarca de Baix Penedès

 

Baix Penedès

La comarca esdevé un lloc per gaudir de la seva gent i la seva cultura, com l’antiga i potent tradició castellera; passejar entre els monuments romans i edificis modernistes; banyar-se a les seves platges, i assaborir la seva gastronomia, encapçalada pel xató, els vins i caves amb DO Penedès i els bufats. Aquesta terra ha vist néixer personalitats tan rellevants com Pau Casals, músic de prestigi internacional, i va acollir, entre d’altres, l’escriptor Àngel Guimerà, representant de les lletres catalanes a finals del segle XIX.

Comarca Baix Penedès
Situacio Baix Penedès

Situació i presentació

La comarca del Baix Penedès és situada a la part sud-occidental del conjunt comarcal del Penedès (vegeu l’Alt Penedès). Té una extensió territorial de 296,24 km2, que es reparteix en 14 termes municipals. Limita, a llevant, amb les comarques del Garraf i de l’Alt Penedès, al N amb l’Alt Penedès i l’Alt Camp, a ponent amb l’Alt Camp i el Tarragonès i a migdia amb la Mar Mediterrània. ...

poblacio Baix Penedès

La població

El Baix Penedès presenta diversos sectors físics que històricament han influït tant en la presència humana, relacionada amb l’aprofitament dels recursos, com en les característiques dels assentaments. A la part més muntanyosa, el terme del Montmell, el poblament s’efectuà ja des d’antic en petits nuclis que se situaven a les valls més aptes per al conreu, com la Juncosa, Aiguaviva o Marmellar. ...

L’economia

economia Baix Penedès

Tradicionalment, la comarca del Baix Penedès ha estat vinculada a les activitats del sector primari, sobretot l’agricultura i la ramaderia. De l’examen de la documentació —sobretot la publicada al cartulari de Sant Cugat del Vallès i al Llibre Blanc de Santes Creus— hom treu la impressió que, fins ben entrat el segle XII ...

cultura Baix Penedès

La Cultura

Amb relació als equipaments culturals, cal dir que pràcticament tots els municipis disposen de biblioteca i d’algun centre de cultura. Existeixen diversos museus i col·leccions, com el Museu de Puntes al Coixí a l’Arboç, la Casa Museu de l’escultor Josep Cañas i Cañas a Banyeres, o els de Sant Jaume dels Domenys ...

historia Baix Penedès

La història

Els únics vestigis més propers al paleolític al Baix Penedès són uns sílexs treballats d’una faisó qualificada d’epigravetiana, etapa cultural establerta per Lluís Pericot, a la qual s’atribueix una antiguitat entre 7 000 i 10 000 anys aC, trobats el 1953, a la cova de l’Ós (Calafell), a prop de la Griera, a poca distància de la carretera procedent de Bellvei, seguint el torrent de la Corbatera. ...