Apartament comarques de Tarragona

 

Apartament

L'apartament o el pis és un tipus de casa que ocupa part d'una planta d'un edifici. Té dimensions reduïdes i sovint integra diverses habitacions en un sol espai. És l'habitatge propi de la gran ciutat o dels indrets turístics, on s'ocupa només durant el període de vacances, sigui com a segona residència o en règim de lloguer.

Comarques de Tarragona