Literatura comarques de Tarragona

 

Literatura

La literatura és l'art d'escriure. Segons apareix en el Diccionario de Autoridades de 1734, la literatura és "el coneixement i ciències de les lletres".
Es considera un gènere literari cadascuna de les manifestacions formals de les obres literàries segons una classificació que té en compte l'estructura i el contingut.

Comarques de Tarragona