Corbera d'Ebre
Corbera d’Ebre se situa a la comarca de la Terra Alta. La vila històrica ha estat destruïda en diferents ocasions, la pitjor de les quals va ser el desastre de la Batalla de l’Ebre el 1938. El "Poble Vell", declarat bé d'interès cultural com a lloc històric per la Generalitat de Catalunya (1992), suposa un retrobament amb la nostra història a través d'un lloc devastat per la guerra. Actualment aspira a convertir-se en un bell paisatge per a la pau. També destaca el Centre d’Interpretació 115 dies, punt central de la xarxa de museus i centres d’interpretació sobre la Guerra Civil.
Corbera d'Ebre
El municipi de Corbera d'Ebre es troba al sector de llevant de la comarca, en contacte amb la Ribera d'Ebre i al sud amb les terres de Gandesa. L’origen fou un poblat ibèric o un castell protohistòric.
Corbera d'Ebre
Actualment, la base econòmica del terme és l'agricultura de secà dedicada al cultiu de la vinya, les oliveres i els arbres fruiters. L'activitat industrial depèn directament del sector agrícola.
Història
L’origen del lloc es troba en un castell o fortalesa d’origen ibèric o protohistòric, el castrum de Corbera d’Ebre, i apareix per primera vegada esmentat en un document escrit el 1153, citat en la carta de donació del castell de Miravet per Ramon Berenguer IV als templers, que hi establiren la important comanda de Miravet, de la qual també formaven part Gandesa, Algars, Batea, el Pinell i Rasquera. La repoblació de la comarca fou una mica més tardana, aproximadament el 1185. L’any 1317 la jurisdicció de Corbera d’Ebre passà, com la resta de la batllia de Miravet, de mans dels templers a la dels hospitalers, coneguda des d’aleshores per castellania d’Amposta, però des del segle XIII tingué béns a Corbera d’Ebre i, segons Morera, drets senyorials sobre Corbera d’Ebre, la família Martell, descendent del famós Pere Martell que acompanyà Jaume I en la conquesta de Mallorca. Els Martell crearen la notaria de Corbera d’Ebre, que encara al segle XIX regia un descendent seu, Antoni Martorell. Segons Miret i Sans els hospitalers crearen al segle XVIII la comanda del Pinell i Corbera d’Ebre.