Batea
Batea se situa en la comarca de la Terra Alta. El clima propicia que dels raïms s'elabori una àmplia gamma de vins d'excel·lent qualitat. La Cooperativa Agrícola de Sant Miquel de Batea n'és la principal productora. El municipi compta amb més de 20 cellers que elaboren vins amb la Denominació d'Origen Terra Alta. A la vila destaca l’església de Sant Miquel, notable edifici barroc, i els porxos del segles XIII i XIV.
Batea
El municipi de Batea és el més extens de la comarca i comprèn la part alta de la vall Major i un sector de la vall del riu d’Algars.
Batea
La majoria de la població activa treballa en l'agricultura, especialment de la vinya, les oliveres i els ametllers.
Història
Alguns historiadors han identificat Batea amb una important ciutat d’Ilecavònia, citada per Ptolemeu, coneguda per Adeba. Hi ha dubtes sobre aquest supòsit, però és obvi que Batea, com la resta de les poblacions de la Terra Alta, és d’origen protohistòric. És situada dalt un turó, dominant dues valls, la Major i la de les Paumeres, en una zona rica en fonts avui desaparegudes o de cabal molt migrat. La seva riquesa agrícola actual li ha de venir d’antic i això fa que sigui més versemblant aquella hipòtesi. En el seu terme hi ha una gran població totalment destruïda amb vestigis grecs, fenicis i romans, coneguda pel Coll del Moro del Borrasquer. És situada al SW del terme, tocant al de Gandesa, a la partida de Benhofets. Té una font molt a prop de l’ex-recinte urbà, avui pràcticament seca, i una gran bassa construïda sobre la roca viva. Algunes edificacions més recents recorden habitatges dels pagesos dels segles VI o VII. Aquest poblament, amb altres de menys significatius, com les Torres de Navarro, són els únics vestigis que resten d’entre els romans i la conquesta cristiana, a més d’altres d’aràbics, molt deteriorats, dins la vila.