Ascó
Ascó és un municipi de la comarca de la Ribera d’Ebre. Hi destaquen els seus carrers antics i altres edificacions de l’època morisca com Ca Estisora, al carrer Major, que va ésser l'antiga mesquita, un petit castell sarraí i a la vegada torre de guaita de la moreria. Hi trobem els carrers més característics que hom pugui imaginar: estrets, tortuosos, costeruts, en ziga-zaga, ombrívols..., són els carrers moriscos. Cal destacar el carrer Sequerets, l’antic emplaçament del cementiri musulmà. D’aquesta època encara es conserva el Pou de Neu, ja que l’emmagatzemament i distribució de gel va arribar a ser un negoci important que involucrava una part significativa de la població rural.
Ascó
L'estratègica configuració de les seves muntanyes rocoses tallades en espadats sobre l'Ebre li donen predomini sobre el transport fluvial. Era conegut com La Clau de l'Ebre davant de tota invasió marítima o de l'interior.
Ascó
La construcció del complex nuclear d'Ascó a l'inici de la dècada de 1970 transformà substancialment l'economia de la població d'Ascó. Fins aleshores els principals conreus eren les oliveres, els ametllers i la vinya, tot i que també es poden esmentar els fruiters (presseguers i cirerers) i les hortalisses.
Història
El castell d’Ascó fou centre d’una comanda templera i després hospitalera. El castell, que havia pertangut als sarraïns en la defensa del pas de l’Ebre, és esmentat el 1148 en el conveni que signaren el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, i el d’Urgell, Ermengol VI, a propòsit de la ciutat de Lleida, que es reté l’any següent. Per aquest conveni, el comte barceloní donava a l’urgellès en feu el castell d’Ascó, que tanmateix sembla que encara no havia estat conquerit. Ho fou vers el 1151. El 1153 el comte Ramon Berenguer IV donà als templers béns a Ascó. El 1175 Alfons I els empenyorà el castell d’Ascó. El 1182 el monarca donà als templers l’esmentat castell, bé que es reservà alguns drets i, finalment, Pere I, el 1210, els donà tots els drets que tenia als llocs d’Ascó i Riba-roja. És a dir, que els templers n'obtingueren la senyoria plena.