Arnes
Arnes és un municipi de la comarca de la Terra Alta. Un dels punts d'interès del poble és l'edifici de l'ajuntament, considerada una de les construccions civils més importants del renaixement català, datada del 1584, i l’antiga església gòtica, construïda al segle XVIII. El Govern de la Generalitat declarà bé d’interès cultural al conjunt històric d’Arnes l’any 1992.
Arnes
Situat a l'extrem sud de la comarca, el poble d’Arnes es troba sobre un petit turó, a 508 m d’altitud, que domina el riu Algars. El terme és molt accidentat per què una part d’aquest l’ocupen els Ports.
Arnes
L'economia local es basa en el sector primari i terciari ja que en els darrers anys el poble ha desenvolupat amb força l'oferta de turisme rural i excursionisme, gràcies a la seva situació propera als Ports.
Història
El lloc d’Arnes, com els llocs de la rodalia, sembla que fou conquerit en temps d’Alfons I. Antiga alqueria sarraïna, el lloc depengué en la restauració de la comanda templera d’Horta de Sant Joan, que a la primeria del segle XIV passà als hospitalers. Se sap que els anys 1279 i 1280 l’església d’Arnes pagava 36 sous com a dècima a la Santa Seu. En la guerra dels Segadors, Arnes, com la població veïna d’Horta, fou de les escasses poblacions que a Catalunya secundaren el marquès de Los Vélez i l’exèrcit castellà. Tanmateix, al segle XIX la vila tenia un ajuntament liberal, la casa del qual cremaren les tropes carlines el 16 d’agost de 1835, i només en restaren les façanes exteriors.