Altafulla
Altafulla disposa d'un ric llegat històric, destacant sobretot la vil·la romana dels Munts situada a uns 10 quilòmetres a l'est de Tarragona, el castell i el passeig de les botigues de mar. Gràcies a les dades arqueològiques disponibles, se sap que la primera ocupació va tenir lloc a mitjans de segle I dC. Conserva importants estructures, elements arquitectònics, escultures, mosaics i pintures que poden ser visitades. Forma part del conjunt de Tàrraco, declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco.
altafulla
El poble es troba al vessant sud-oriental d'un turó de 52 metres d'altitud, enquadrat en la comarca natural i històrica del Camp de Tarragona. El seu terme limita al nord amb la Nou de Gaià i la Pobla de Montornès, a l'est amb Torredembarra i a l'oest amb la Riera de Gaià i Tarragona. Al sud limita amb la Mediterrània amb una platja que s'estén des del cap Gros fins prop de la Roca del Gaià.
altafulla
L'economia local es basa en el sector terciari. Compta amb gran diversitat d'allotjaments destinats al turisme, com hotels, càmpings i un alberg. El pes del sector primari i secundari és molt reduït en el total del municipi.
Història
L’origen de l’actual vila d’Altafulla és totalment medieval, encara que les arrels pertanyen a la romanitat, ja que no és altra cosa que un dels resultats de les campanyes del comte Ramon Berenguer I el Vell damunt el territori musulmà de la Catalunya Nova.La data exacta de l’establiment de colons cristians al turó altafullenc és difícil de precisar; però la colonització era un fet inqüestionable a la segona meitat del segle XI. El 13 de gener del 1059 el castell d’Altafulla apareixia esmentat en la segona donació de Tamarit. Una nova menció del terme i del castell altafullencs es troba en el document, datat el 23 de juliol del 1066, d’adjudicació de Puigperdiguers (Montornès) a Ramon Trasunyer i a la seva muller Rotlenda.Altafulla, feu dels comtes i comtes-reis d’ençà el segle XIV, passà al començament del segle XIV, per alienació feta per la corona, a mans de la família Requesens, la qual la posseí fins el 28 de desembre de 1472, que Lluís de Requesens i de Cardona la vengué, conjuntament amb la Nou de Gaià, al seu cosí Pere de Castellet i de Requesens; romangué en mans dels seus successors fins que l’adquirí, en una data que cal situar entre el 1669 i el 1673, el reusenc Francesc de Montserrat i Vives, primer marquès de Tamarit. Els Montserrat, i els seus descendents els Suelves, retingueren la jurisdicció altafullenca fins a l’extinció de les senyories.El segle XVIII a Altafulla fou un segle pletòric, que va saber llegar al XIX una vila correctament urbanitzada i ben poblada sobre la qual prevalia la voluntat d’una ferma, rica i decidida oligarquia comercial. La vida econòmica setcentista girà entorn de la comercialització dels productes del camp per les rutes de la mar, especialment les oceàniques, ja que llevat el negoci del blat, exclusivament mediterrani, Altafulla realitzava el seu comerç amb les colònies americanes; per això les guerres d’Espanya amb la Gran Bretanya li comportaven una depressió econòmica, ja que ocasionaven el bloqueig de les vies marítimes i la paralització de les activitats comercials