Aldover
Aldover és el municipi més petit de la comarca de Baix Ebre. Destaca l'església parroquial de la Nativitat, edifici entre parets mitgeres d'una sola façana, on destaca una portalada de pedra, de composició neoclàssica i gran austeritat, que consta d'un arc de mig punt enquadrat per columnes d'estil toscà que sostenen entaulament i frontó, sobre el que hi ha un buit circular. El campanar surt del flanc dret de la façana. És de planta quadrada i presenta un buit per costat, amb arcs de mig punt.
Aldover
S'estén entre el cim de Penyaflor i la riba dreta de l'Ebre amb una franja estreta que abraça des del secà al regadiu. Es troba situat entre Xerta, Alfara i Tortosa. Els vestigis arqueològics trobats ens parlen d'una tradició d'hàbitat des d'època prehistòrica. Així, als jaciments de la vall del Llop i de la Conca, on s'han trobat puntes de sílex, cal sumar el poblament ibèric del Tossal i la Valleta. Del període romà es troba l'assentament de Casa Blanca.
Aldover
L'economia tradicional d'Aldover ha estat eminentment agrícola. La major part de les terres són dedicades al secà, on predomina l'olivera; es poden esmentar també  algunes extensions d'ametller i d'avellaner. El regadiu és dedicat en gran part als arbres fruiters; els cítrics, una de les principals fonts d'ingressos, són conreats per a l'exportació. També es fan presseguers (és molt apreciada la varietat de préssec bresquilla) i, en menor quantitat, també hi ha hortalisses.
Economia
L’economia tradicional d’Aldover ha estat eminentment agrícola. A mitjan segle XIX, segons Madoz, hi havia 600 jornals de terra de primera qualitat, 2 800 de segona i 3 800 de tercera. Es produïa blat, oli, garrofes, llegums, hortalisses, blat de moro, fruites, cànem i lli. Hi havia alguns telers de lli ordinari i tragineria per a la conducció de l’oli. Altres fonts indiquen que hi havia també bestiar boví estabulat i d’altre bestiar per a la subsistència familiar, com també dos o tres ramats d’ovelles. Es pescaven anguiles i tenques i hi havia també molins de farina. Aproximadament fins a la fi dels anys quaranta, ja al segle XX, la producció agrícola continuà essent la tradicional. Al municipi d’Aldover la major part de les terres són dedicades al secà, on predomina l’olivera; es poden esmentar també algunes extensions d’ametller i d’avellaner. El regadiu és dedicat en gran part als arbres fruiters; els cítrics, una de les principals fonts d’ingressos, són conreats per a l’exportació. També es fan presseguers (és molt apreciada la varietat de préssec bresquilla) i, en menor quantitat, també hi ha hortalisses.