Albinyana
El municipi d’Albinyana està situat a ponent de la comarca del Baix Penedès. Destaca la Cova de Vallmajor per les seves pintures rupestres i que va ser declarada bé cultural d'interès nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica i patrimoni de la humanitat dins del conjunt de l’art rupestre de la Mediterrània.
Albinyana
El territori limita al nord amb el terme municipal de la Bisbal del Penedès, a l’est amb Santa Oliva, l’enclavament de l’Albornar i Banyeres, al sud amb el Vendrell, i a l’oest amb els termes de Bonastre i Masllorenç.
Albinyana
D’antic és format per dos nuclis principals de població: Albinyana, a la part enlairada (198 metres d’altitud) i les Peces, a la plana. El terme és envoltat de muntanyes per tots els costats, tret de llevant, on el terreny de les Peces s’obre vers la plana de Santa Oliva. El perímetre total del terme és d’uns 22 quilòmetres. A tramuntana s’allarga la serra del Quadrell, que assoleix la màxima altitud del terme al puig de Sant Antoni (408 metres) dit la Talaia el segle XVI.
Història
Hom ha trobat testimonis d’un poblament prehistòric del terme d’Albinyana a les nombroses cavitats de la serra del Quadrell. La més important d’aquestes cavitats és la cova avenc de Vallmajor, situada en un coster del torrent de Vallmajor, al vessant oposat del santuari de Sant Antoni. La cova és notable per les pintures rupestres, a part diversos materials d’os, ceràmica emmotllada a mà, sílex, destrals de basalt, un vas campaniforme i alguna peça de bronze que sahi han localitzat. La cronologia del jaciment se situa a la primera edat del ferro, amb notables paral·lelismes amb la Cova Fonda de Salomó i la Cova Verda de Sitges. Una bona mostra dels materials de la cova de Vallmajor es pot veure al Museu Arqueològic del Vendrell.