Aiguamurcia
Aiguamúrcia és un petit poble que es troba a la comarca de l’Alt Camp, al marge del riu Gaià. Cal destacar el seu celler cooperatiu, d'estil modernista, i el monestir de Santes Creus.
Aiguamurcia
El monestir de Santes Creus és un dels més grans i millor conservats conjunts monàstics cistercencs que podem visitar en l'actualitat. Fundat el 1168, protegit per la noblesa i els reis, es va convertir en un centre espiritual, d'estudis i de colonització del territori. La vida monàstica s'hi va mantenir ininterrompudament fins el 1835. Ja estava poblat en l'època romana, tal com ho reflecteixen les restes que s'han trobat a les seves rodalies. El nucli es va formar al voltant d'uns edificis, possiblement de l'edat mitjana, que estan més a prop del riu.
Aiguamurcia
Aiguamúrcia és un terme eminentment rural. És format per petits nuclis i masies, que llevat del sector de Santes Creus, en part de les Pobles i del mateix Aiguamúrcia, on se centra el turisme i uns petits nuclis residencials, viu de l'agricultura i de la ramaderia.
Història
Les dues fites històriques inicials del terme són els castells de l’Albà i el de Selma, que comprenien originàriament tot el terme, llevat del lloc i l’antiga parròquia de les Ordes, que depenia de la jurisdicció de Montagut. Pel que fa al castell de l’Albà, fou repoblat abans del 978 per l’Església de Barcelona, ja que en aquesta data el bisbe Vives i els seus canonges el confiaren a Guitard de Mura, perquè el defensés i en repoblés el territori. El bisbe es va reservar el dret de posar-hi castlans, i aquests havien de jurar fidelitat al bisbe, que es va reservar el domini superior del castell i alguns drets. A mitjan segle XII, en el moment que s’establí dintre el terme del castell de l’Albà la comunitat de cistercencs que fundà el monestir de Santes Creus, n'eren feudataris majors Arbert de Castellvell i Guillem d’Ollers i castlanes les famílies Espiells i Albà, aquesta amb residència al castell. Des de la fi del segle XIII s’esfumà el domini de l’Església de Barcelona i el castell fou senyorejat per la família Albà, i el 1365, quan el terme tenia 26 focs, per Bertran de Gallifa. Com a baronia fou senyorejat més tard pels Santvicenç i després passà als marquesos de la Manresana, que hi tingueren el domini fins al segle XIX. Els censos antics donen a l’Albà 10 focs el 1553, 15 cases esparses i 57 h el 1719, 94 h el 1787 i 105 h el 1842