Alforja
Alforja es troba al límit occidental del Baix Camp amb el Priorat. Antigament aquestes terres foren habitades per gent de la tribu íbera dels Cossetans i en la partida de les Barqueres han aparegut restes d’una antiga vil·la romana, segurament un petit nucli poblat per gent procedent de la propera Tàrraco que comerciaven amb els íbers de les nostres muntanyes. Destaquen l’ermita de Sant Antoni, del segle XVIII, on es fan força excursions i té una bona font de molta anomenada, i l’ermita de Puigcerver.
Alforja
El terme municipal es troba situat a la vall emmarcada per les cingleres de l'Arbolí, al límit amb el Priorat i la Mussara, i per les muntanyes del Mirador i de Puigcerver; també s'endinsa pel coll de Cortiella cap al Priorat i va a raure a Porrera. És drenat per la riera d'Alforja.
Alforja
El desenvolupament industrial del terme rebé un impuls en la dècada del 1990 amb la instal·lació del polígon industrial d'Alforja, vora la carretera de Reus a Lleida per Flix. A banda de petites empreses dedicades a l'embotellament d'aigua també hi ha indústria dedicada a l'elaboració d'articles metàl·lics de parament domèstic. Hi ha força bosc i botjar i l'agricultura és majoritàriament de secà. També s'explota, amb un gran rendiment, la pedrera de roques porfíriques, característiques per la seva elevada duresa.
Història
Se suposa que el poble prové d’una masia àrab des de la qual s’haurien explotat mines d’argent. El primer esment del topònim, que Coromines creu d’origen aràbic, és un pergamí de Ramon Berenguer IV del 1152, encara que la carta de poblament no l’atorgà el mateix comte fins el 1158 juntament amb l’arquebisbe Bernat Tort en favor de Ramon Ganegot (també Gavalgald o Gavagou), company des del primer moment del príncep Robert.La donació del 1158 comprenia tota la vall amb l’obligació de crear-hi una vila per a garantir el control i el domini de les serres de Prades i Siurana, tot just ocupades. La nova senyoria passava a dependre del terme de Prades, encara que l’arquebisbe en mantenia els delmes i les primícies. La vila, que s’havia de dir Santa Maria de la Vall d’Alforja, era cedida a Ganegot i els seus hereus en perpetu alou. El 1173 l’arquebisbe Guillem de Torroja es reservava el castell d’Alforja, els drets eclesiàstics i una propietat dominical. El nucli ja devia ser poblat abans, perquè Alforja i la seva església surten esmentats en la butlla d’Anastasi IV del 1154. La repoblació fou ràpida. Ganegot cedia el 1194 la meitat d’Alforja i els seus termes a la seva filla Romeva amb motiu de casar-se amb Bertran de Castellet. Vídua Romeva, es casà de nou el 1200 amb Bernat dels Arcs, amb la qual cosa es produí la unió de les dues senyories, que passaren al seu fill Pere dels Arcs