Maspujols

Maspujols és un municipi del Baix Camp. Destaca entre d’altres per Cal Po, mansió construïda per un indià per a ser considerada la més espectacular de la vila. Es tracta d’una casa residencial, acabada el 1888, que fa ostentació del seu enriquiment.

Maspujols

També cal esmentar l’ermita de Sant Antoni, d’estil eivissenc, que permet gaudir d'una panoràmica excel·lent de bona part de la comarca i del seu litoral marí, dalt del cim d'un petit turó.

Maspujols

Maspujols és el terme més petit de la comarca. Està situat en un dels darrers contraforts de la serra de la Mussara, essent essencialment pla. És drenat per la riera de Maspujols, formada a l'Aleixar per la unió de les de la Vila i de la Mussara, que desemboca a la mar després de travessar els termes de Riudoms i de Cambrils. El poble es va anar constituint entorn de la casa principal, cal Pujol, que és la més antiga i que, segons sembla, dóna nom a Maspujols.

 

Història
Tradicionalment s’ha afirmat que el nom antic del poble era Rocabruna. La persistència d’una partida anomenada Roquesbrunes en un extrem del terme fa sospitar si en realitat no eren dues entitats diferenciades, ja que, de vegades, com en la sentència sobre els repartiments d’aigües de la riera d’Alforja del 1504, s’esmenta alhora Maspujols i Rocabruna, ambdós sempre vinculats a l’Aleixar. El Mas Pujol, al terme de l’Aleixar, és esmentat ja el 1303 com a pertanyent a aquest llinatge. Sembla que el 1320 ja hi havia més d’un mas. Ben aviat va començar la seva lluita per a deslliurar-se del control de l’Aleixar. Una sentència del comte de Prades del 1556 confirmava l’autoritat del batlle de l’Aleixar damunt Maspujols i de la partida de Rocabruna, i autoritzava els homes de Maspujols i de Rocabruna a reunir-se i escollir jurats. Rocabruna és esmentada el 1320 com a lloc poblat. La independència administrativa respecte de l’Aleixar s’aconseguí a l’entorn del 1625. Eclesiàsticament la parròquia de Maspujols depenia encara de la de l’Aleixar el 1696.