La Terra Alta
La Terra Alta

La Terra Alta és coneguda  per la qualitat dels seus productes agroalimentaris, especialment els vins i olis emparats sota denominació d'origen. També són ben reconeguts els espais naturals i els paisatges emblemàtics dels que gaudeix, com el massís dels Ports, les serres de Pàndols i Cavalls o els paratges de la Via Verda.

La Terra Alta

La Terra Alta, una de les comarques de Catalunya, té la seva capital a Gandesa. Pertany a la província de Tarragona i forma part de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre. El sud de la comarca està plenament integrat dins les muntanyes de la serralada Prelitoral i el riu Algars la separa de l’Aragó.

La Terra Alta

La base econòmica dels habitants de la Terra Alta és l'activitat agrícola, on destaquen entre els conreus de secà l’ametller, la vinya i l'olivera, així com la transformació dels productes agrícoles. La ramaderia d’oví i l’avicultura hi tenen una importància significativa, tot i que la indústria principal és l’alimentària, basada en la producció de vi i oli.

Clima i vegetació

El caràcter muntanyós del país fa que les condicions, en detall, hi siguin molt variades, bé que, en conjunt, l’ambient és una mica més sec que al vessant marítim dels Ports de Tortosa. Perquè, en la pràctica, gairebé la totalitat de la comarca és situada ja al vessant interior, sec i continental del muntanyam catalanídic. La ciutat de Gandesa té una temperatura mitjana anual de 14,6°C i un període fred relativament llarg: temperatures mitjanes subhivernals (compreses entre els 5 i els 10°C) durant quatre mesos, novembre, desembre, gener i febrer. Les temperatures estivals (mitjanes mensuals superiors a 20°C) duren també quatre mesos: juny, juliol, agost i setembre. Tant el període fred com el calent són, doncs, llargs i relativament durs. Evidentment, però, si hom compara aquest règim tèrmic amb el de les terres pirinenques, per exemple, és molt temperat.

La vegetació, en general calcícola, perquè les terres solen contenir calç a tot arreu, correspon principalment al domini climàtic dels carrascars (Quercetum rotundifoliae). A la part més marítima de la comarca l’alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), en la seva forma empobrida meridional, encara deu representar la vegetació climàtica. A les parts altes de les muntanyes i, especialment, a les obagues, la pinassa (Pinus nigra ssp. salzamanii) esdevé dominant i indica el pas progressiu a condicions submediterrànies