Tarragones
Tarragonès

El Tarragonès està situat en el curs inferior dels rius Francolí i Gaià. Els seus 60 km de costa, amb platges de gran qualitat, juntament amb el clima benigne i poc plujós, fan del Tarragonès un lloc de gran interès per als visitants. Tarragona, la capital de la comarca, compta amb un extens i ric patrimoni romà; un acollidor casc antic; el Serrallo, un originari barri marítim, i el Balcó del Mediterrani, un mirador amb espectaculars vistes al mar.

Tarragones

Les activitats econòmiques se centren al voltant del turisme i la indústria petroquímica, la més representativa de la comarca. La part nord-oriental manté una significativa activitat agrícola que destaca pel conreu d’avellaners, oliveres, ametllers, vinyes i horts, i per una ramaderia de porcí i aviram d’una certa importància

Tarragones

Dins l'activitat comercial cal ressaltar el Port de Tarragona que és el segon port de l'Estat quant a volum de mercaderies, i en el sector turístic cal fer esment del parc d'atraccions PortAventura, el més gran de l'Estat del seu tipus.

Clima

Les temperatures són moderades, tal com correspon al clima mediterrani marítim que té aquesta part de Catalunya. En línies generals hi ha un descens en el sentit N-S i des de la costa cap a l’interior. Les mitjanes anuals ultrapassen els 15°C i en el sector oriental de la costa fins i tot els 16°C. Hi ha gairebé un grau de diferència entre les mitjanes de Vila-seca i les de Torredembarra (15,5° i 16,4°C, respectivament), mentre que al centre Tarragona presenta una mitjana de 15,7°C. Les diferències, doncs, són d’escassa vàlua. El comportament al llarg de l’any es caracteritza per les amplituds moderades. Durant l’hivern les temperatures no són excessivament baixes i les glaçades són poc freqüents; a l’estiu l’efecte del mar origina una suavització de les temperatures. Naturalment en els territoris de l’interior les diferències s’accentuen: s’incrementa el risc de glaçada a mesura que la distància i l’aïllament de la mar és més gran i l’exposició als corrents del N és més efectiva. A les petites depressions, l’aire pot refredar-se més quan roman immòbil i arribar a provocar glaçades, mentre que a l’estiu l’efecte moderador de les marinades es redueix. Les precipitacions presenten, en general, unes diferències més notables. Les mitjanes anuals oscil·len entre els 500 i els 550 mm amb un increment en direcció N-S, a excepció de Tarragona. Torredembarra té una mitjana propera als 540 mm, mentre que Salomó, a l’interior, no arriba als 520 mm i el Morell ultrapassa poc aquesta quantitat. En canvi, Vila-seca supera en molt aquestes xifres (gairebé 600 mm l’any). Cal fer ressaltar el cas de Tarragona, on les mitjanes són inferiors als 500 mm, sembla que a conseqüència de la topografia, que dificulta el pas d’alguns vents de llevant en direcció al nucli urbà, i als efectes de la urbanització. Pel que fa a la distribució anual de les pluges, hi ha una concentració clara els mesos de tardor i primavera, mentre que a l’estiu hi ha una forta manca de pluges, fet característic dels climes mediterranis.